SKLEP INTERNETOWY

Części do maszyn budowlanych

Dealer:
Zwrot Towaru

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

KONSUMENT

 1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części.

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA DLA KONSUMENTA

 

 1. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy (Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj). Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną  lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u.
 2. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści niniejszego oświadczenia, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu Sklepu Internetowego.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci scanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru może nastąpić w miejscu wydania Towaru, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 5. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. Konsument może zadecydować czy zwrot środków ma się odbyć przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący czy w inny sposób.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:            
  1. dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego; a Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);
  5. sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  7. w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  8. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  10. o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. ww. wyjątki odnoszą się więc m.in. do następujących przedmiotów: części elektrycznych i elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, płyny), części sprowadzanych od producentów na życzenie Konsumenta
 8. Sprzedający nie odpowiada za:                                                                                                                                                      1. wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
  2. wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
  3. uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Kupującego i Konsumenta;
  4. uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego przechowywania Towaru;
  5. uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą, piaskiem i innymi substancjami, które mogą powodować trwałe uszkodzenia Towaru;
  6. uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego Kupującego lub Konsumenta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
  7. uszkodzenia i wady, z którymi Kupujący lub Konsument zapoznał się  przy zakupie Towaru;
  8. zmiany wynikające z codziennego użytku.
 9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl