SKLEP INTERNETOWY

Części do maszyn budowlanych

Dealer:
Regulamin Dzień Darmowej Dostawy
 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Dzień Darmowej Dostawy
 
1. Organizatorem promocji pod nazwą: ,,Dzień darmowej dostawy” („Promocja”) jest jest Kramer S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.(„Organizator”).
 
2. Czas trwania Promocji: 10.12.2020 r. 
 
3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: https://sklep.kramer.com.pl („Sklep Internetowy”).
 
4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
 
a. złożą zamówienie, którego łączna wartość wynosi powyżej 50,00 zł; (,,Uczestnik Promocji”).
b. wybiorą dowolną formę dostawy na terenie kraju (kurier DPD, Raben/Rohlig SUUS)
 
Po spełnieniu powyższych obowiązków Uczestnik Promocji nie poniesie żadnych koszty dostawy zamówionych przez niego produktów.
 
5. Promocja obejmuje wyłącznie dostawy realizowane na terenie Polski.
 
6. Realizacja darmowej dostawy zamówienia zostanie przeprowadzona przez Sklep Internetowy w następujący sposób:
 
a) na dokumencie księgowym (paragon, faktura VAT) koszt dostawy zostaje ujęty jako 0,01 zł (słownie: jeden grosz),
b) cena jednego towaru lub usługi lub ubezpieczenia wchodzącego w skład zamówienia jest pomniejszana o kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz)
 
7. Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami o umowach zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży produktów zakupionych  na zasadach Promocji w Sklepie Internetowym. Koszt odesłania towaru do Organizatora ponosi Uczestnik Promocji.
 
8. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
9. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://sklep.kramer.com.pl
 
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 
11. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 
12. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl